Politica de confidentialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea BOCRIS SERV SRL1 doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra ("BOCRIS" si/sau "Societatea").

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand achizitionati un produs existent intr-unul din magazinele fizice BOCRIS SERV SRL sau in magazinul virtual, cand vizitati website-ul nostru sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • va puteti adresa Departamentului responsabil cu Protectia Datelor BOCRIS SERV SRL. la adresa de e-mail gdpr@bocris.ro sau
 • ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova.

 

 1. BOCRIS obtine date cu caracter personal in mod direct
 2. BOCRIS poate obtine date cu caracter personal in mod automat
 3. BOCRIS poate obtine date cu caracter personal din alte surse
 4. BOCRIS prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate
 5. BOCRIS poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti
 6. BOCRIS garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal
 7. BOCRIS prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor
 8. BOCRIS pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata
 9. BOCRIS detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

1. BOCRIS OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL iN MOD DIRECT

Ca regula, BOCRIS obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.
Daca sunteti client BOCRIS, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din tranzactiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achizitionate si modalitatile de plata alese).

2. BOCRIS POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL iN MOD AUTOMAT

Pot exista situatii in care BOCRIS obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod automat.
Astfel, in cazul in care ati efectuat o achizitie a unui produs in magazinul virtual BOCRIS, detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

BOCRIS va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate pe care BOCRIS sau furnizorii de servicii actionand in numele BOCRIS vi le transmit.

3. BOCRIS POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN ALTE SURSE

Pot exista situatii in care BOCRIS obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse.
Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de BOCRIS din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane pentru efectuarea unei achizitii a unui produs intr-un magazin fizic sau virtual BOCRIS. In acest ultim caz, BOCRIS va considera ca sunteti autorizat pentru dezvaluirea acestor date cu caracter personal.

4. BOCRIS PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL iN SCOPURI DETERMINATE

BOCRIS prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate.
Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si BOCRIS, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca BOCRIS sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale BOCRIS care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Mai exact, BOCRIS poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:

 • trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);
 • verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea BOCRIS si a colaboratorilor sai;
 • personalizarea si transmiterea de oferte promotionale.
 • transmiterea de informatii financiare, situatia contului, informatii de plata

 

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca BOCRIS va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

De asemenea, BOCRIS va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

 • executarea contractului incheiat cu BOCRIS;
 • pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile BOCRIS sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).
 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
 • cooperarea cu autoritatile publice;
 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

 

5. BOCRIS POATE DEZVALUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERTE PARTI

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii BOCRIS, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);
 • consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
 • autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

 

6. BOCRIS GARANTEAZA DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, BOCRIS garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea BOCRIS ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care
  1. dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal
  2. prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii
  3. BOCRIS SERV SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,
  4. v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

 

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

 • prin posta, la sediul nostru social din Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova
 • prin email, in atentia Departamentului responsabil cu Protectia Datelor BOCRIS SERV SRL la adresa de e-mail gdpr@bocris.ro

 

7. BOCRIS PRELUCREAZA iN MOD PRUDENT DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

BOCRIS nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, BOCRIS va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.

8. BOCRIS PASTREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADA LIMITATA

BOCRIS va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

9. BOCRIS DETINE MASURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BOCRIS va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

1 BOCRIS SERV SRL este o societatea comerciala cu sediul in Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/2413/1994, cod unic de inregistrare RO6260085.


Politica de gestionare a fisierelor de tip cookie

Ce sunt si cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea magazinului online BOCRIS de catre vizitatori.

Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre. Acesta este descarcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web.

Nota:Cookie-ul nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu contine programe software sau virusi, fiind complet pasiv.

Atunci cand utilizatorul acceseaza un site web de pe un browser de navigare pe internet, site-ul web transmite informatii catre browser iar acesta creeaza un fisier text. De fiecare data cand utilizatorul acceseaza din nou respectivul site, browser-ul transmite acest fisier catre site-ul web. Astfel cookie-ul anunta site-ul web intotdeauna cand utilizatorul revine pe site.

In general rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput.

De ce folosim cookie-uri?

 • Pentru a recunoaste noi vizitatori pe site-urile si aplicatiile BOCRIS
 • Pentru a recunoaste vizitatorii din trecut.
 • Pentru a va pastra parola daca sunteti inregistrat pe site-ul nostru.
 • Pentru a imbunatati site-urile si aplicatiile BOCRIS
 • Pentru a intelege mai bine interesele clientilor nostri si ale vizitatorilor site-ului nostru.

 

Tipuri de cookie-uri folosite pe site-ul BOCRIS

Cookie de performanta

Acestea retin preferintele utilizatorului si modul cum folosesc site-ul, astfel incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Acestea nu colecteaza informatii care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.

Cookie de sesiune

Acestea sunt stocate in dispozitivul utilizatorului in timpul sesiunii de navigare. Acestea stocheaza un identificator anonim de sesiune, permitand utilizatorului sa viziteze un site web fara a fi necesar sa introduca in fiecare pagina informatiile de identificare (nume de utilizator, parola, etc).
Astfel de cookie-uri se folosesc frecvent intr-un magazin online. Spre exemplu atunci cand utilizatorul viziteaza o anumita pagina si selecteaza anumite produse, cookie-ul retine produsele selectate si le adauga in cosul de cumparaturi, care va contine toate produsele selectate in momentul in care utilizatorul doreste sa paraseasca pagina.
Cookie-urile de sesiune sunt stocate in memoria dispozitivului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe internet si sunt eliminate cand browser-ul este inchis. De asemenea pot deveni inaccesibile si daca sesiunea a fost inactiva pentru o anumita perioada de timp.

Cookie functionale

Cookie-urile functionale stocheaza preferintele utilizatorilor si permit site-ului sa asigure o experienta imbunatatita in timpul navigarii. Astfel aceste cookie-uri asigura livrarea unui continut personalizat pe baza istoricului de navigare, permitand astfel recunoasterea utilizatorului.

Cookie esential

Cookie-urile esentiale stocheaza date legate de sesiunea curenta a utilizatorului. Acest tip de cookie se poate dezactiva, dar site-ul va deveni nefunctional.

Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor folosim urmatoarele tehnologii:

Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-urile si aplicatiile noastre web. De exemplu, colectam detaliile precum sursa vizitei si numarul total de vizitatori pe site-ul si aplicatiile noastre. Acest lucru ne permite sa determinam eficienta campaniilor noastre de promovare si activitatea utilizatorilor pe site-urile si aplicatiile noastre.
Gasiti mai multe detalii despre politica de confidentialitate Google Analytics aici: https://support.google.com

Cum pot controla cookie-urile?

Browserul de navigare pe internet ofera posibilitatea utilizatorilor de a controla/dezactiva cookie-urile. Modul in care faceti acest lucru depinde de tipul de modul cookie.
Pentru a afla mai multe despre activarea/dezactivarea sau stergerea cookie-urilor din browser puteti accesa aceasta pagina: http://www.allaboutcookies.org/
Unele browsere de navigare au functia "Nu urmari" care permite utilizatorilor sa nu fie urmariti in timpul navigarii. Blocarea cookie-urilor sau folosirea modului Nu urmari pot bloca anumite functionalitati de pe site-urile noastre.

Cum dezinstalez/sterg cookie-urile?

Dezactivarea cookie-urilor poate face dificila sau chiar impracticabila navigarea pe anumite site-uri web. De asemenea nu va mai puteti bucura de o experienta placuta de navigare si implicit de toate beneficiile oferite de catre website-ul respectiv.

Browserele actuale ofera posibilitatea utilizatorilor de a schimba setarile cu privire la cookie-uri. Acestea se regasesc de regula in meniul "Ajutor", "Optiuni" sau "Preferinte" din cadrul browsere-lor.

Mai jos gasiti informatii cu privire la cookie-uri de la cele mai populare browsere de navigare pe internet:

Internet Explorer Mozila Firefox Safari Google Chrome

 


Politica privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR PE INTELESUL DUMNEAVOASTRA

Siguranta datelor dumneavoastra este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam cu SERIOZITATE si IMPLICARE orice aspect privind protectia datelor dumneavoastra.
Mai mult decat atat, ne AMBITIONAM sa va oferim o experienta unica atat in cadrul magazinului online cat si in fiecare punct de lucru pe care-l vizitati.

CE SE INTAMPLA INCEPAND CU 25 MAI 2018?

Incepand cu aceasta data, va fi pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

DE CE-MI SUNT PRELUCRATE DATELE?

Avand in vedere necesitatea conformarii cu dispozitiile GDPR, precum si faptul ca suntem dedicati in a avea grija de datele dumneavoastra cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. in functie de scopul prelucrarii) care se regasesc in baza noastra de date, va informam ca acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu dumneavoastra (amintim cateva procese fara a ne limita la acestea: REZERVARE/VANZARE/DERULARE COMENZI, TRANSPORT si LIVRARI, GARANTII si SERVICE, intretinerea relatiilor cu clientii - SERVICIUL SUPORT CLIENTI, desfasurarea proceselor de recrutare).

CE OPTIUNI AM?

De a va exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si in acest sens, va rugam sa consultati sectiunea. Drepturile persoanei vizate

CUM MA INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTARI?

Suntem dedicati protectiei si securitatii datelor dumneavoastra si ne dorim sa fiti informati si sa decideti in cunostinta de cauza asupra modului in care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi.

In acest sens, va rugam sa consultati si paginile urmatoare pentru a afla mai multe informatii cu privire la aplicarea GDPR incepand cu data de 25 mai 2018 si cum se transpune acesta in relatia noastra

CUM VA POT CONTACTA?

In cazul in care mai aveti neclaritati sau doriti si mai multe informatii suplimentare legate de protectia datelor, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa gdpr@bocris.ro si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Nota: BOCRIS se aliniaza tuturor masurilor legislative privind protectia datelor cu caracter personal.

INFORMARE PRIVIND APLICAREA GDPR IN CADRUL BOCRIS SERV SRL

0. INTRO:

Incepand cu data de 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) denumit in continuare Regulamentul GDPR.

Va rugam sa consultati informatiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica companiei BOCRIS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cadrul BOCRIS SERV SRL prelucram datele cu caracter personal exclusiv in cadrul dispozitiilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal vezi baza legala.

DEFINITII:

 • Operator = Operatorul care prelucreaza date in sensul Regulamentului GDPR este BOCRIS SERV SRL, firma inmatriculata la Registrul Comertului cu Nr. J29/2413/1994, cod fiscal RO6260085 si Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova, denumit in continuare Operatorul sau BOCRIS.
 • Date contact ale departamentului responsabil pentru protectia datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitari de informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova in atentia DEPARTAMENTULUI RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR sau la adresa de email gdpr@bocris.ro
 • Cookies = Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre. Acesta este descarcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web.
 • Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum si orice alta persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potential client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).
 • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de catre noi doar in situatia in care introduceti aceste date intr-o rubrica de pe site sau ni le transmiteti prin e-mail.
 • Prelucrarea datelor personale: inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra personale vizeaza strict relatia dedintre BOCRIS si persoana vizata. Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate.
Va rugam sa consultati mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date si temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA SI ADMINISTRAREA RELATIEI CU CLIENTII:

a. Accesarea site-ului:
La fiecare accesare de catre un utilizator a unei pagini din oferta noastra si la fiecare deschidere a unui fisier, datele de acces sunt salvate de catre noi si partial de catre terti sub forma unor fisiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesati pagina noastra, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferata, informatii despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastra.

b. Date pentru contul de client:
In momentul crearii unui cont de client cu ajutorul optiunii client nouœ, datele dumneavoastra vor fi salvate in baza de date a companiei BOCRIS. Aveti posibilitatea de a solicita oricand stergerea datelor dumneavoastra si a contului dumneavoastra de client. In cazul in care plasati o comanda pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate in scopul desfasurarii cu succes a procesului de vanzare.

c. Date pentru plasarea unei comenzi:
Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor dumneavoastra. Ulterior finalizarii derularii contractului sau solicitarii dumneavoastra, datele dumneavoastra sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

d. Datele pentru serviciul newsletter:
In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de BOCRIS doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.
Prin actiunile de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare. Utilizarea datelor inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin: bifarea optiunii œDezabonare din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa gdpr@bocris.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

1.2. ACTIVITATI DE RECRUTARE:

In vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastra pentru unul dintre posturile disponibile in cadrul BOCRIS, puteti transmite CV-ul tau pe adresa de email jobs@bocris.ro.

Datele si documentele dumneavoastra le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastra, respectiv pentru a identifica un post corespunzator disponibil in cadrul BOCRIS. Acestea sunt salvate in baza noastra de date, sunt protejate impotriva accesului neautorizat si prelucrate in conformitate cu legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea magazinului online BOCRIS SERV SRL de catre vizitatori.

In general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput. Va rugam sa consultati Politica Cookies pentru a obtine informatii detaliate.

Nota: In situatia in care vom intentiona sa prelucram datele dvs. cu caracter personal intr-un alt scop decat cele mentionate mai sus, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii relevante.

2. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:
a. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.
c. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.
d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.
e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.
f. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
h. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Cum va puteti exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: gdpr@bocris.ro, ori la adresa postala: Bld. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42C, Ploiesti, jud. Prahova, in atentia departamentului responsabil cu protectia datelor.

In cat timp raspundem solicitarilor transmise de dumneavoastra?

In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastra vi se vor furniza informatii privind actiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.
Nota: Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.
De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de raspuns mentionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situatia in care este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene au obligatia respectarii acelorasi prevederi legale, oferind acelasi nivel de protectie ca si Operatorul.

3.1. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL PROCESARII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de BOCRIS sunt transmise colaboratorilor nostri in scopul finalizarii/livrarii comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastra catre firmele de curierat, in cazul in care optati pentru livrarea comenzii prin curier.

In cazul in care selectati optiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important sa stiti ca aceasta operatiune se desfasoara inr-un mod sigur pe site-ul pus la dispozitie de procesatorul de plati, iar BOCRIS transmite catre procesatorul de plati doar date referitoare la comanda dumneavoastra (BOCRIS nu acceseaza si nu proceseaza nicio data personala referitoare la cardul bancar).

3.2. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL FUNCTIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Pentru a fi siguri ca acest serviciu functioneaza la parametrii doriti, folosim un tert specializat in domeniul livrarii e-mailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce apartine The Rocket Science Group. Politica acestuia in domeniul protejarii datelor se regaseste aici : https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Puteti oricand renunta la serviciul newsletter apasand butonul Unsubscribe din e-mailul receptionat, fie prin transmiterea unui email la adresa gdpr@bocris.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CATRE INSTITUTII PUBLICE, INSTANTE DE JUDECATA, PRECUM SI AUTORITATI COMPETENTE SA CERCETEZE SAVARSIREA FAPTELOR PENALE

In cazuri speciale, atunci cand se impune acest lucru prin lege, compania BOCRIS poate sa ofere institutiilor competente informatii cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI
3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI

Pentru a va oferi o experienta cat mai placuta in mediul online, ne preocupam constant sa imbunatatim/facem mentenanta programelor software utilizate. In acest sens, avem incheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate in domeniul programarii si al mentenantei software.

3.5. SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web Google Adwords/Analyticsœ al societatii Google Inc., in scop statistic.

Aceasta pagina de internet utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispozitie de Google, Inc. (Google), care la randul sau, utilizeaza cookies. Informatia generata de cookie despre modul dumneavoastra de utilizare al site-ului va fi transmis si stocat pe serverele Google din SUA.

In cazul in care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastra va fi scurtat in spatiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terti membrii ai Spatiului Economic European. Doar in cazuri exceptionale, adresa IP intreaga va fi transmisa catre un server Google in SUA si scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site. Google va folosi aceasta informatie in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluarii utilizarii dumneavoastra a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web si le va furniza si alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastra nu va fi asociata cu alte date detinute de catre Google. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setarilor adecvate ale browserului dumneavoastra, insa in aceasta situatie s-ar putea sa nu mai puteti utiliza toate functionalitatile site-ului. Puteti, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descarcarea si instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastra: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Nota: Informatii suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

4. BAZA LEGALA

Pentru si mai multe detalii puteti consulta baza legala:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
 • Managementul de la cel mai inalt nivel se angajeaza ca prezenta politica de confidentialitate sa fie respectata de toti angajatii, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protectia datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.
© 1994 - 2023 BOCRIS SERV S.R.L. | CUI: RO6260085, REG. COM.: J29/2413/1994 ANPC
solutionarea alternativa a litigiilor
solutionarea online a litigiilor